Banner TOP 1

Mẫu Hợp Đồng Nhập Khẩu Đầy Đủ. Thông Tin Quan Trọng Cho Người Mới

Mới nhất
khám phá tuyệt phẩm cty mix's thiết kế phòng ăn
BẠC ĐẠN NSK GIÁ TẬN GỐC CHÍNH HÃNG

Ủy thác nhập khẩu là việc một công ty có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa ký kết hợp đồng ủy thác cho một công ty chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu để thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa theo yêu cầu. Hay nói cách khác, đây là nghiệp vụ cần thiết khi chủ hàng muốn nhập hàng về Việt Nam, nhưng không tự làm mà ủy thác qua công ty dịch vụ thực hiện.

Mẫu Hợp Đồng Nhập Khẩu Đầy Đủ. Thông Tin Quan Trọng Cho Người MớiMẫu Hợp Đồng Nhập Khẩu Đầy Đủ. Thông Tin Quan Trọng Cho Người Mới

Vậy mẫu hợp đồng nhập khẩu như thế nào? Cần biết những gì về hợp động nhập khẩu? Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây của | way.com.vn để biết thêm chi tiết nhé.

1. Hợp đồng nhập khẩu ủy thác

Cơ bản đây cũng là một loại hợp đồng dịch vụ, nên sẽ bao gồm những điều khoản chính quy định về: thông tin dịch vụ, mức phí, quyền và trách nhiệm các bên, thanh toán …

Hợp đồng ủy thác có liên hệ mật thiết với hợp đồng nhập khẩu. Hơn thế nữa, nhiều nội dung phải trùng khớp nhau để tránh xảy ra tranh chấp khi thực hiện.

Trong hợp đồng này cũng cần quy định rõ mức phí ủy thác. Mức hoa hồng cao hay thấp còn tùy vào giá trị lô hàng và mặt hàng cụ thể, thường vào khoảng 1% giá trị lô hàng.

2. Các bước thực hiện ủy thác cơ bản

+ Kiểm tra một cách kỹ lưỡng về hàng hóa. Có thuộc dạng hàng cấm nhập khẩu hay không? Khi nhập khẩu vào cần những giấy tờ gì?

+ Hàng có thuộc diện phải xin giấy phép không? Nếu có, công ty ủy quyền hoặc nhận ủy quyền phải xin giấy phép này. Việc này nên thu xếp càng sớm càng tốt, đừng để hàng về đến cảng mới làm thì đã muộn.

 

hop-dong-nhap-khaucxcxcxHợp đồng nhập khẩu ủy thác

 

+ Khi có bộ chứng từ hàng hóa, bên nhận ủy thác làm thủ tục hải quan nhập khẩu như quy định hiện hành.

+ Kiểm tra năng lực, kinh nghiệm của công ty nhận nhập khẩu ủy thác.

+ Ký hợp đồng ủy thác nhập khẩu

3. Mẫu hợp đồng ủy thác nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG UỶ THÁC NHẬP KHẨU

Hợp đồng số ....../HĐUTNK

+ Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 ban hành ngày 14 tháng 06 năm 2005;

+ Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015;

 + Căn cứ vào ... (các văn bản ngành và địa phương quy định cụ thể về xuất khẩu và uỷ thác xuất nhập khẩu).

+ Căn cứ vào nhu cầu của hai bên tham gia hợp đồng:

Hôm nay, ngày .... tháng ..... năm....

Tại ......................... (ghi địa điểm ký kết)

Chúng tôi ở đây gồm có các bên tham gia ký kết hợp đồng như sau:

Bên A: (Bên uỷ thác)

+ Tên doanh nghiệp: (hoặc cơ quan) ......................................................

+ Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................

+ Điện thoại: .......................... Telex........................... Fax.....................

+ Tài khoản số: .............................................................:.........................

+ Mở tại Ngân hàng: ..............................................................................

+ Đại diện là Ông (Bà): ..........................................................................

+ Chức vụ: ............................................................................................

+ Giấy uỷ quyền số: ................... (Nếu ký thay thủ trưởng)

Viết ngày ..... tháng ..... năm ......

Do Chức vụ ............................ký.

 

hop-dong-dich-vu-la-gi-1-RefdgdfMẫu hợp đồng nhập khẩu

 

Bên B: (Bên nhận uỷ thác)

+ Tên doanh nghiệp: (hoặc cơ quan) ......................................................

+  Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................

+ Điện thoại: .......................... Telex........................... Fax....................

+ Tài khoản số: .............................................................:.......................

+ Mở tại Ngân hàng: .............................................................................

+ Đại diện là Ông (Bà): .........................................................................

+ Chức vụ: ...........................................................................................

+ Giấy uỷ quyền số: ................... (Nếu ký thay thủ trưởng)

Viết ngày ..... tháng ..... năm ......

Do Chức vụ ............................Ký

Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1. Nội dung công việc uỷ thác

+ Bên A uỷ thác cho Bên B nhập khẩu những mặt hàng sau đây:

STT

Tên hàng

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

 

nhung-loai-hop-dong-lao-dongCác điều khoản trong hợp đồng


 

Cộng: ..............................

+ Tổng giá trị tình theo tiền Việt nam bằng chữ:....................................

+ Tổng giá trị tính theo ngoại tệ bằng chữ:...........................................

Điều 2. Giá cả

+ Đơn giá mặt hàng là giá: ............(quy định hoặc giá thoả thuận với nước ngoài).

+ Nếu giá cả có thay đổi Bên B phải báo ngay cho Bên A biết khi nắm được thông tin về giá cả để xử lý.

Điều 3. Quy cách, chất lượng hàng nhập khẩu

+ Bên B có trách nhiệm tìm nguồn hàng nhập khẩu theo yêu cầu về quy cách, phẩm chất và bao bì theo đúng nội dung đặt hàng của Bên A như sau:

+ Loại hàng thứ nhất: Yêu cầu phải .........(có thể ghi như mẫu)

+ Loại hàng thứ hai:

+ Loại hàng thứ ba:

...v.v.....

+ Bên A được Bên B mời tham dự giao dịch mua hàng với bên nước ngoài vào những ngày ...............

Bên B có trách nhiệm hướng dẫn cho Bên A chọn mua những loại hàng nhập với những điều kiện có lợi nhất cho Bên A

Điều 4. Thủ tục nhập khẩu hàng hoá

 

thY-tYc-xuat-nhap-khauThủ tục nhập khẩu hàng hóa

 

+ Bên A có trách nhiệm chuyển cho Bên B những giấy tờ cần thiết sau:

Quota hàng nhập khẩu;

+ Xác nhận của Ngân hàng ngoại thương ........... (nơi Bên A mỏ tài khoản ngoại tệ) về khả năng thanh toán.

+ Bên B có trách nhiệm giao dịch với bên nước ngoài để nhập khẩu hàng hoá với điều kiện có lợi nhất cho Bên A (về giá cả rẻ, chất lượng tốt, thời gian nhanh ..v.v....)

+ Bên A có trách nhiệm nhận hàng đã được Bên B nhập về tại địa điểm và thời gian do Bên B thông báo khi hàng về.

Điều 5. Trả chi phí uỷ thác

+ Bên A phải thanh toán cho Bên B tổng chi phí uỷ thác nhập khẩu theo mức quy định của Nhà nước (có thể do hai bên thoả thuận) gồm các mặt hàng sau:

+ Số tiền chi phí uỷ thác mặt hàng ..... (thứ nhất) là ...... đồng.

+ ..........................................................(thứ hai) là .........đồng.

+ ........................................................... (thứ ba) là ........ đồng.

Tổng cộng toàn bộ chi phí uỷ thác là mà Bên A có trách nhiệm phải thanh toán cho Bên B là: (số) ...... đồng (Bằng chữ.........................)

2. Thanh toán theo phương thức ......................... (có thể chuyển khoản, tiền mặt ..v.v....).

Điều 6. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại với bên nước ngoài

+ Trường họp Bên A đem hàng nhập khẩu về kho, trong vòng 30 ngày khi mở bao bì phát hiện hàng không đúng phẩm chất, thiếu số lượng ..v.v...... thì để nguyên hiện trạng và mời Vinacontrol đến kiểm tra và lập biên bản công khai xác nhận tình trạng hàng nhập, gửi bên B làm cơ sở pháp lý đòi bên nước ngoài bán hàng bồi thường.

 

quyen-2-ben-hop-dong-thuong-mYiTrách nhiệm của các bên

 

+ Đối với Bên B, khi nhận được văn bản xác nhận về hàng nhập cho Bên A không đúng với yêu cầu đã cam kết với bên nước ngoài, phải tiến hành ngay các biện pháp hạn chế tổn thất và chịu trách nhiệm liên hệ khiếu nại đòi bồi thường với bên nước ngoài trong thời hạn quy định là .... ngày (tháng).

Điều 7. Trách nhiệm của các bên trong thực hiện hợp đồng

+ Nếu bên nào để xảy ra vi phạm hợp đồng, một mặt phải trả cho bên bị vi phạm tiền phạt vi phạm hợp đồng từ 2% đến 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm, mặt khác còn phải bồi thường các thiệt hại xảy ra ro lỗi vi phạm hợp đồng dẫn đến như mất mát, hư hỏng tài sản phải chi phí để ngăn chặn hạn chế thiệt hại do vi phạm gây ra, tiền phạt do vi phạm hợp đồng khác và tiền bồi thường thiệt hại mà bên bị vi phạm đã phải trả cho bên thứ ba là hậu quả trực tiếp của sự vi phạm này gây ra.

+ Bên A khi đưa ra những yêu cầu về tiêu chuẩn hàng cần nhập khẩu cho Bên B không rõ ràng, cụ thể, bị bên nước ngoài đưa bán hàng kém phẩm chất, lạc hậu về kỹ thuật và công nghệ, giá đắt ... phải tự gánh chịu hậu quả. Nếu Bên A cố tình không tới nhận hàng sẽ bị phạt .... % giá trị hàng nhập, còn bị bắt buộc phải nhận và phải thanh toán toàn bộ các khoản phạt và bồi thường thiệt hại khi bên nước ngoài hoặc bên thứ ba khác bị vi phạm đưa ra.

+ Bên B khi thực hiện các giao dịch để nhập khẩu hàng do Bên A uỷ thác mà có hành vi móc nối với bên nước ngoài, gây thiệt hại cho Bên A hoặc không mời bên A dự đàm phán, giao dịch chọn hàng với bên nước ngoài, khi nhập hàng về lại gây sức ép bắt Bên A nhận trong những điều kiện bất lợi cho Bên A thì Bên A có quyền không nhận hàng, nếu Bên A đồng ý nhận hàng, Bên B phải bồi thường mọi thiệt hại về chênh lệch giá hàng so với thực tế, Bên B còn bị phạt tới ...% tổng giá tiền uỷ thác đã thoả thuận.

+ Trong trường hợp Bên A đến nhận hàng chậm so với thời gian quy định, sẽ bị gánh chịu các khoản phạt do bên nhận chuyên chở, vận tải hàng hoá phạt và bồi thường chi phí lưu kho lưu bãi, bảo quản hàng, cảng phí và các khoản phạt khác.

+ Khi Bên A có khiếu nại về hàng nhập mà Bên B không làm hết trách nhiệm trong việc thụ lý và giải quyết các khiếu nại tới bên nước ngoài để có kết quả thực tế nhằm bảo vệ quyền lợi cho Bên A, thì sẽ bị phạt ...% giá trị tiền uỷ thác, đồng thời phải gánh chịu những bồi thường về hàng hoá cho Bên A thay cho bên nước ngoài đã bán hàng.

+ Nếu Bên A thanh toán cho bên nước ngoài chậm, gây thiệt hại cho uy tín và các hoạt động giao dịch khác của Bên B với bên nước ngoài đó thì Bên A phải gánh chịu các khoản phạt và bồi thường thay cho Bên B khi bị bên nước ngoài khiếu nại, đồng thời còn phải thanh toán đủ các khoản tiền mua hàng nhập và tiền bị phạt chậm trả do bên nước ngoài yêu cầu.

+ Nếu Bên A thanh toán chi phí uỷ thác nhập khẩu chậm so với thời hạn quy định sẽ bị phạt theo lãi suất tín dụng qua hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước là .... % ngày (tháng) tính từ ngày hết thời hạn thanh toán.

+ Bên nào đã ký hợp đồng mà không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt vi phạm là .... % giá trị chi phí uỷ thác và bồi thường các khoản phạt cùng các chi phí thực tế khác mà bên bị vi phạm có thể phải gánh chịu do hậu quả của sự vi phạm hợp đồng này do bên kia gây ra.

+ Nếu xảy ra trường hợp có một bên gây ra đồng thời nhiều loại vi phạm thì chỉ phải chịu một loại phạt có số tiền phạt ở mức cao nhất theo các mức phạt mà các bên đã thoả thuận trong hợp đồng này.

Điều 8. Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng

+ Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thoả thuận, không được đơn phương thay đổi hay huỷ bỏ hợp đồng.

+ Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau và tích cực bàn bạc giải quyết trên cơ sở thoả thuận, bình đẳng cùng có lợi (cần lập biên bản ghi toàn bộ nội dung sự việc và phương pháp giải quyết đã được áp dụng).

+ Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì mới đưa vụ tranh chấp ra Toà án giải quyết.

Điều 9. Các thoả thuận khác (nếu cần)

Tùy theo nhu cầu của các bên tham gia ký kết hợp đồng mà các bên có thể bổ sung thêm điều khoản bảo vệ quyền lợi của chính mình, vì ngoài những đặc điểm chung của loại hợp đồng này, thì khi hoạt động mỗi một doanh nghiệp sẽ có những đặc điểm đặc thù, riêng biệt của mình trong quá trình thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Điều 10. Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày .... tháng .... năm ..... đến ngày ..... tháng ..... năm .......

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng vào lúc .... giờ ngày..... tháng .... năm ....

Hợp đồng này được làm thành .... bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ... bản.

Đại diện Bên A

(Ký tên, đóng dấu)

Đại diện Bên B

(Ký tên, đóng dấu)

 

Trên đây  là những vấn đề về hợp đồng nhập khẩu mà chúng tôi muốn gửi đến bạn đọc. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn đọc tham khảo và hiểu rõ hơn về hợp đồng ủy thác nhập khẩu nhé.

Danh Trường

khám phá ngay bí quyết “làm sao để xây được nhà phố đẹp dinh thự sang
BẠC ĐẠN TIMKEN GIÁ RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG
Tin liên quan
Ý kiến bạn đọc
19/05/2018
Hợp đồng kinh tế là loại hợp đồng phổ biến hiện nay, nó là một văn bản thể hiện sự thoả thuận, giao dịch thương mại của hai hoặc nhiều bên ký kết liên quan đến việc kinh doanh hàng hoá, sản xuất và mua bán hàng hoá…vv Từ hợp đồng kinh tế xác định rất rõ ràng quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của các bên trong hợp đồng để các bên thực hiện đúng.
19/05/2018
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần phải được xác lập bằng văn bản, thông qua họp hội đồng cổ đông và đăng ký với Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
19/05/2018
Thuê nhà xưởng, tài sản trên đất là một trong những nhu cầu thực tế. Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng được lập dựa trên nhu cầu về việc làm hợp đồng thuê nhà và kho bãi, nhà xưởng của bên cho thuê nhà xưởng với bên thuê nhà xưởng, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cả 2 bên theo đúng luật pháp.
19/05/2018

Hợp đồng dịch vụ là một loại hợp đồng dân sự thông dụng, Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

19/05/2018
Mẫu hợp đồng quảng cáo trên google là mẫu hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản trong hợp đồng quảng cáo trên google của hai bên. Để đảm bảo thực hiện đúng quyền lợi cũng như nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ quảng cáo và nhà quảng cáo, hai bên cần tiến hành kí kết hợp đồng.
Xem nhiều

Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa là sự thoả thuận giữa hai bên có trụ sở kinh doanh ở các quốc gia khác nhau, theo đó một bên gọi là bên bán (bên xuất khẩu) có nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu cho một bên khác gọi là bên mua (bên nhập khẩu) một tài sản nhất định gọi là hàng hóa. Bên mua có nghĩa vụ nhận hàng và thanh toán tiền.

Trong quá trình mua bán đất và các tài sản gắn liền với đất, việc soạn thảo hợp đồng là điều vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo tính pháp lý đối với những quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm mà hai bên mua - bán phải thực hiện. 

Mua bán hàng hóa là một hoạt động thương mại giữa bên mua và bên bán, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Hợp đồng mua bán nhà là một văn bản rất quan trọng – vì nhà cửa luôn là tài sản lớn của cả một đời người.

Hợp đồng lao động là một trong những văn bản quan trọng nhất thể hiện những thỏa thuận hợp pháp giữa người sử dụng lao động và người lao động.

thiết kế vậy ai chịu được
thiết kế vậy ai chịu được
cung cấp Bạc đạn giá rẻ nhất việt nam
cung cấp Bạc đạn giá rẻ nhất việt nam
u mê với mẫu phòng ngủ có 1 - 0 - 2
u mê với mẫu phòng ngủ có 1 - 0 - 2
khám phá công ty thiết kế nội thất tuyệt đẹp phong cách decor tuyệt vời
khám phá công ty thiết kế nội thất tuyệt đẹp phong cách decor tuyệt vời
bật mí bí quyết xây nhà tuyệt đẹp
bật mí bí quyết xây nhà tuyệt đẹp
 • Email
  Hỗ trợ
  Support 01
  Hỗ trợ
  Support 02
Hotline: 0919315977
Support 01
(Phản hồi - Góp ý)
0919822505
 • icon_zalo
 • icon_phone
 • icon_skype
 
 
Support 02
(Phản hồi - Góp ý)
0919315977
 • icon_zalo
 • icon_phone
 • icon_skype
 
 
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.