Banner TOP 1

Hợp Đồng Thuê Xưởng. Các Điều Khoản Không Thể Thiếu Cho Cả 2 Bên

Mới nhất
khám phá tuyệt phẩm cty mix's thiết kế phòng ăn
BẠC ĐẠN NSK GIÁ TẬN GỐC CHÍNH HÃNG
Thuê nhà xưởng, tài sản trên đất là một trong những nhu cầu thực tế. Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng được lập dựa trên nhu cầu về việc làm hợp đồng thuê nhà và kho bãi, nhà xưởng của bên cho thuê nhà xưởng với bên thuê nhà xưởng, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cả 2 bên theo đúng luật pháp.
Hợp Đồng Thuê Xưởng. Các Điều Khoản Không Thể Thiếu Cho Cả 2 BênHợp Đồng Thuê Xưởng. Các Điều Khoản Không Thể Thiếu Cho Cả 2 Bên

Vậy bạn đã biết hợp đồng thuê xưởng là gì? Mẫu hợp đồng như thế nào và cần biết những gì về hợp đồng thuê xưởng chưa? | way.com.vn hôm nay sẽ giải đáp những thắc mắc này qua bài viết dưới đây nhé

1. Hợp đồng thuê nhà xưởng là gì? 

Theo Bộ luật dân sự, hợp đồng thuê nhà xưởng là sự xác lập, sửa đổi hoặc hủy bỏ quyền và nghĩa vụ giữa hai hoặc nhiều bên giao kết khi thuê nhà xưởng.

Như vậy, hợp đồng thuê nhà xưởng được hiểu là một hợp đồng pháp luật dân sự được ký kết giữa chủ nhà và người thuê nhằm xác lập, sửa đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng thuê, nhằm đảm bảo rằng cả hai bên phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện khi thuê. 

2. Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ XƯỞNG

(Số: …./HĐTNXVKB)

 

hop-thuc-hoa-trai-phepMẫu hợp đồng thuê xưởng

 

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ……, Tại ……… Chúng tôi gồm có:

 

BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG (BÊN A):

Địa chỉ:……………………………………………

Điện thoại: ……………… Fax: …………………

E-mail: ……………………………………………

Giấy phép số: ……………………………………

Mã số thuế: ………………………………………

Tài khoản số: …………………………………

Do ông (bà): …………… Năm sinh: …………

Chức vụ: ………………………… làm đại diện.

Là chủ sở hữu của nhà xưởng cho thuê: ………

 

BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG (BÊN B):

Địa chỉ:………………………………………………

Điện thoại: ……………… Fax: …………………

E-mail: ………………………………………………

Giấy phép số: …………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………

Tài khoản số: …………………………………………

Do ông (bà): ……………… Năm sinh: ……………

Chức vụ: ……………………………… làm đại diện.

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

Điều 1: Đối tượng và nội dung của hợp đồng

 

nhung-loai-hop-dong-lao-dongNội dung trong hợp đồng

 

+ Bên A đồng ý cho thuê và bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà xưởng nằm trên diện tích đất ….. m2 thuộc quyền sở hữu của bên A tại …

+ Mục đích thuê: ……………………………

Điều 2: Thời hạn của hợp đồng

+ Thời hạn thuê nhà xưởng là ……. năm được tính từ ngày ….. tháng …. năm …. đến ngày ….. tháng ….. năm …..

+ Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hai Bên có thể thỏa thuận gia hạn.

+ Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 tháng.

+ Trong trường hợp Hợp đồng kết thúc trước thời hạn thì Bên A có trách nhiệm hoàn lại toàn bộ số tiền mà Bên B đã trả trước (nếu có) sau khi đã trừ các khoản tiền thuê nhà xưởng; Bên B được nhận lại toàn bộ trang thiết bị do mình mua sắm và lắp đặt (những trang thiết bị này sẽ được hai bên lập biên bản và có bản liệt kê đính kèm).

Điều 3: Gía cả và phương thức thanh toán

+ Giá thuê nhà xưởng là: …… đ/m2/tháng (Bằng chữ: …… )

+ Bên B sẽ trả trước cho Bên A …… năm tiền thuê nhà xưởng là: … VNĐ

(Bằng chữ: …………………………………………… )

Sau thời hạn ……… năm, tiền thuê nhà xưởng sẽ được thanh toán …… tháng một lần vào ngày ……. mỗi tháng. Bên A có trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Bên B.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ bên A

Quyền của bên A:

 

quyen-2-ben-hop-dong-thuong-mYiQuyền của mỗi trên trong hợp đồng

 

+ Yêu cầu bên B nhận nhà xưởng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng;

+ Yêu cầu bên B thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng;

+ Yêu cầu bên B bảo quản, sử dụng nhà xưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng;

+ Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa phần hư hỏng do lỗi của bên B gây ra;

+ Cải tạo, nâng cấp nhà xưởng cho thuê khi được bên B đồng ý nhưng không được gây ảnh hưởng cho bên B;

+ Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;

+ Yêu cầu bên B giao lại nhà xưởng khi hết thời hạn thuê; trường hợp hợp đồng không quy định thời hạn thuê thì chỉ được lấy lại nhà xưởng sau khi đã thông báo cho bên B trước 06 tháng;

g) Các quyền khác trong hợp đồng.

Nghĩa vụ của bên A:

+ Giao nhà xưởng cho bên B theo thỏa thuận trong hợp đồng và hướng dẫn bên B sử dụng nhà xưởng theo đúng công năng, thiết kế;

+ Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định nhà xưởng trong thời hạn thuê;

+ Bảo trì, sửa chữa nhà xưởng theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận; nếu bên A không bảo trì, sửa chữa nhà xưởng mà gây thiệt hại cho bên A thì phải bồi thường;

+ Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên B thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng, trừ trường hợp được bên B đồng ý chấm dứt hợp đồng;

+ Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

+ Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

+ Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ bên B

Quyền của bên B:

 

nghia-vY-cua-mYi-benNghĩa vụ của mỗi bên khi thuê xưởng

 

+ Yêu cầu bên A giao nhà xưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng;

+ Yêu cầu bên A cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà xưởng;

+ Được đổi nhà xưởng đang thuê với người thuê khác nếu được bên A đồng ý bằng văn bản.

+ Được cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà, công trình xây dựng nếu có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc được A đồng ý bằng văn bản;

+ Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với bên A trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu;

+ Yêu cầu bên A sửa chữa nhà, công trình xây dựng trong trường hợp nhà xưởng bị hư hỏng không phải do lỗi của mình gây ra;

+ Yêu cầu bên A bồi thường thiệt hại do lỗi của bên A gây ra;

+ Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 30 của Luật kinh doanh bất động sản năm 2014;

+ Các quyền khác trong hợp đồng.

Nghĩa vụ của bên B:

+ Bảo quản, sử dụng nhà xưởng đúng công năng, thiết kế và thỏa thuận trong hợp đồng;

+ Thanh toán đủ tiền thuê nhà xưởng theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng;

+ Sửa chữa hư hỏng của nhà xưởng do lỗi của mình gây ra;

+ Trả nhà xưởng cho bên A theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng;

+ Không được thay đổi, cải tạo, phá dỡ nhà xưởng nếu không có sự đồng ý của bên A;

+ Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

+ Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Điều 6: Đơn phương chấm dứt hợp đồng

 

dk-chuyen-nhuongCác điều khoản trong hợp đồng

 

Bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà xưởng khi bên B có một trong các hành vi sau đây:

+ Thanh toán tiền thuê nhà xưởng chậm 03 tháng trở lên so với thời điểm thanh toán tiền đã ghi trong hợp đồng mà không được sự chấp thuận của bên A;

+ Sử dụng nhà xưởng không đúng mục đích thuê;

+ Cố ý gây hư hỏng nghiêm trọng nhà xưởng thuê;

+ Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, đổi hoặc cho thuê lại nhà xưởng đang thuê mà không có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc không được bên A đồng ý bằng văn bản.

Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà xưởng khi bên B có một trong các hành vi sau đây:

+ Không sửa chữa nhà xưởng khi nhà xưởng, kho bãi không bảo đảm an toàn để sử dụng hoặc gây thiệt hại cho bên B;

+ Tăng giá thuê nhà xưởng bất hợp lý;

+ Quyền sử dụng nhà xưởng bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà xưởng phải báo cho bên kia biết trước 01 tháng nếu không có thỏa thuận khác.

Điều 7: Cam kết chung 

+ Bên A cam kết nhà xưởng cho thuê thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có tranh chấp về quyền sở hữu, không bị kê biên để thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không thuộc diện bị thu hồi hoặc không bị giải tỏa); cam kết nhà ở đảm bảo chất lượng, an toàn cho bên B.

+ Bên B đã tìm hiểu kỹ các thông tin về nhà xưởng cho thuê.

+ Việc ký kết hợp đồng này giữa các bên là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu cần thay đổi hoặc bổ sung nội dung của hợp đồng này thì các bên thỏa thuận lập thêm phụ lục hợp đồng có chữ ký của hai bên, phụ lục hợp đồng có giá trị pháp lý như hợp đồng này.

+ Các bên cùng cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng.

+ Các cam kết khác (phải phù hợp với quy định của pháp luật và không trái đạo đức xã hội):

………………………………

Điều 8: Giai quyết tranh chấp

Tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng này hoặc việc vi phạm hợp đồng sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng trên tinh thần thiện chí, hợp tác. Nếu thương lượng không thành thì vụ việc sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền xét xử

Điều 9: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực pháp lý từ ngày …… tháng …. năm ……. Đến ngày …… tháng ….. năm ……

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ

Chức vụ

(Ký tên đóng dấu)

(Ký tên đóng dấu)

Trên đây là những điều cần biết về mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Hy vọng ràng bài viết này của chúng tôi sẽ giúp bạn tham khảo và hiểu rõ hơn về hợp đồng thuê xưởng nhé. Chúc các bạn thành công!.

 

 

Danh Trường

khám phá ngay bí quyết “làm sao để xây được nhà phố đẹp dinh thự sang
BẠC ĐẠN TIMKEN GIÁ RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG
Tin liên quan
Ý kiến bạn đọc
19/05/2018
Hợp đồng kinh tế là loại hợp đồng phổ biến hiện nay, nó là một văn bản thể hiện sự thoả thuận, giao dịch thương mại của hai hoặc nhiều bên ký kết liên quan đến việc kinh doanh hàng hoá, sản xuất và mua bán hàng hoá…vv Từ hợp đồng kinh tế xác định rất rõ ràng quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của các bên trong hợp đồng để các bên thực hiện đúng.
19/05/2018
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần phải được xác lập bằng văn bản, thông qua họp hội đồng cổ đông và đăng ký với Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
19/05/2018

Ủy thác nhập khẩu là việc một công ty có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa ký kết hợp đồng ủy thác cho một công ty chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu để thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa theo yêu cầu. Hay nói cách khác, đây là nghiệp vụ cần thiết khi chủ hàng muốn nhập hàng về Việt Nam, nhưng không tự làm mà ủy thác qua công ty dịch vụ thực hiện.

19/05/2018

Hợp đồng dịch vụ là một loại hợp đồng dân sự thông dụng, Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.

19/05/2018
Mẫu hợp đồng quảng cáo trên google là mẫu hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về các điều khoản trong hợp đồng quảng cáo trên google của hai bên. Để đảm bảo thực hiện đúng quyền lợi cũng như nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ quảng cáo và nhà quảng cáo, hai bên cần tiến hành kí kết hợp đồng.
Xem nhiều

Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa là sự thoả thuận giữa hai bên có trụ sở kinh doanh ở các quốc gia khác nhau, theo đó một bên gọi là bên bán (bên xuất khẩu) có nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu cho một bên khác gọi là bên mua (bên nhập khẩu) một tài sản nhất định gọi là hàng hóa. Bên mua có nghĩa vụ nhận hàng và thanh toán tiền.

Trong quá trình mua bán đất và các tài sản gắn liền với đất, việc soạn thảo hợp đồng là điều vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo tính pháp lý đối với những quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm mà hai bên mua - bán phải thực hiện. 

Mua bán hàng hóa là một hoạt động thương mại giữa bên mua và bên bán, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Hợp đồng lao động là một trong những văn bản quan trọng nhất thể hiện những thỏa thuận hợp pháp giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Hợp đồng cho thuê lại lao động là văn bản thỏa thuận giữa doanh nghiệp cho thuê và doanh nghiệp thuê lại lao động về việc cho thuê lại lao động.

thiết kế vậy ai chịu được
thiết kế vậy ai chịu được
cung cấp Bạc đạn giá rẻ nhất việt nam
cung cấp Bạc đạn giá rẻ nhất việt nam
u mê với mẫu phòng ngủ có 1 - 0 - 2
u mê với mẫu phòng ngủ có 1 - 0 - 2
khám phá công ty thiết kế nội thất tuyệt đẹp phong cách decor tuyệt vời
khám phá công ty thiết kế nội thất tuyệt đẹp phong cách decor tuyệt vời
bật mí bí quyết xây nhà tuyệt đẹp
bật mí bí quyết xây nhà tuyệt đẹp
 • Email
  Hỗ trợ
  Support 01
  Hỗ trợ
  Support 02
Hotline: 0919315977
Support 01
(Phản hồi - Góp ý)
0919822505
 • icon_zalo
 • icon_phone
 • icon_skype
 
 
Support 02
(Phản hồi - Góp ý)
0919315977
 • icon_zalo
 • icon_phone
 • icon_skype
 
 
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.