Banner TOP 1

Ủy Thác Xuất Khẩu Các Điều Khoản Trong Hợp Đồng Buộc Phải Có

Mới nhất
khám phá tuyệt phẩm cty mix's thiết kế phòng ăn
BẠC ĐẠN NSK GIÁ TẬN GỐC CHÍNH HÃNG
Theo quy định của pháp luật việt nam, các thương nhân đều có thể xuất khẩu mà không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh. Việc xuất khẩu hàng hóa có thể do chính các thương nhân tự mình thực hiện hoặc các thương nhân có thể ủy thác cho công ty xuất khẩu hàng hóa.  Khi hai bên tiến hành ủy thác thì sẽ ký với nhau hợp đồng ủy thác xuất khẩu.
Ủy Thác Xuất Khẩu Các Điều Khoản Trong Hợp Đồng Buộc Phải CóỦy Thác Xuất Khẩu Các Điều Khoản Trong Hợp Đồng Buộc Phải Có

Vậy hợp đồng ủy thác là gì? Quy định như thế nào? Nội dung ra sao? Mời bạn đọc theo dõi bài viết dưới đây của | way.com.vn để hiểu rõ hơn nhé.

1. Hợp đồng ủy thác xuất khẩu là gì?

Theo Điều 16 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài: “Thương nhân được ủy thác cho thương nhân khác xuất khẩu, nhập khẩu hoặc được nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu từ thương nhân khác các loại hàng hóa, trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu.”

Ủy thác xuất khẩu là việc thuê ngoài một đơn vị kinh doanh dịch vụ xuất khẩu để tổ chức và thực hiện hoạt động xuất khẩu hàng hóa cho bên mua. Ủy thác xuất khẩu là nghiệp vụ cần thiết khi chủ hàng muốn xuất khẩu hàng ra Việt Nam, nhưng không tự làm mà ủy thác qua công ty dịch vụ thực hiện việc xuất khẩu, hay nói cách khác, đây là hình thức xuất khẩu hàng qua các đơn vị trung gian.

Hợp đồng ủy thác xuất khẩu là một loại hợp đồng dịch vụ, là sự thỏa thuận của hai bên bao gồm những điều khoản chính quy định về: thông tin dịch vụ ủy thác xuất khẩu, mức phí, quyền và trách nhiệm các bên, thanh toán…bên ủy thác sẽ trả tiền dịch vụ cho bên nhận ủy thác.

2. Mẫu hợp đồng ủy thác xuất khẩu

HỢP ĐỒNG UỶ THÁC XUẤT KHẨU

(Số: ……………./HĐUTXK)

 

mau-hop-dong-xuat-khauKhái niệm hợp đồng ủy thác xuất khẩu

 

Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại …………………………………....

Chúng tôi gồm có:

BÊN NHẬN ỦY THÁC (Bên A): …………………………………………………………………………..

Địa chỉ (Trụ sở chính): ……………………………………………………………………………………...

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………

Fax: …………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………...

Do ông (bà): ………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………..… làm đại diện.

 

BÊN ỦY THÁC (Bên B): …………………………………………………………………………………...

Địa chỉ (Trụ sở chính): ……………………………………………………………………………………...

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………

Fax: …………………………………………………………………………………………………………...

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………..

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………...

Do ông (bà): ………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………………………………………………….. làm đại diện.

 

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

 

thoa-thuYn-2-benThỏa thuận giữa hai bên

 

Điều 1: Đối tượng và nội dung ủy thác

+ Bên B uỷ thác cho Bên A xuất khẩu những mặt hàng sau:

STT     Tên hàng        Đơn vị tính       Số lượng        Đơn giá         Thành tiền          Ghi chú

Cộng:

+ Tổng giá trị tính theo tiền Việt Nam:               VNĐ (Bằng chữ: ……………………………………………)

 

+ Tổng giá trị tính theo ngoại tệ: ………………… (Bằng chữ: ……………………………………..)

 

Điều 2: Quy cách, phẩm chất hàng hóa

+ Bên A có trách nhiệm hướng dẫn trước cho Bên B về tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá, tiêu chuẩn kiểm dịch, bao bì, cách chọn mẫu để chào hàng v.v… ngay từ khi sản xuất, chế biến.

+ Bên B phải cung cấp cho Bên A các tài liệu cần thiết về quy cách, phẩm chất, mẫu hàng… để chào bán.

+ Bên B phải chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá (nếu có sự sai lệch so với nội dung chào hàng) đồng thời chịu trách nhiệm về số lượng hàng hoá bên trong bao bì, trong các kiện hàng hoặc container do bên B đóng, khi hàng đến tay bên ngoài.

 

Điều 3: Quyền sở hữu hàng xuất khẩu

+ Hàng hoá uỷ thác xuất khẩu là tài sản thuộc sở hữu của Bên B cho đến khi hàng đó được Bên B chuyển quyền sở hữu cho khách hàng nước ngoài. Trong bất cứ giai đoạn nào, Bên A cũng không có quyền sở hữu số hàng uỷ thác này.

+ Bên A phải tạo điều kiện cho Bên B được tham gia cùng giao dịch, đàm phán với bên nước ngoài về việc chào bán hàng hoá của mình.

+ Mỗi lô hàng này Bên B cam đoan chỉ uỷ thác cho Bên A là đơn vị có chức năng xuất nhập khẩu tiến hành chào hàng và xuất khẩu kể từ ngày……. tháng ……. năm ………, nếu sau đó Bên B lại chuyển quyền sở hữu lô hàng uỷ thác này cho đơn vị khác hoặc dùng nó để gán nợ, để thế chấp, cầm cố bảo lãnh tài sản trong các hợp đồng kinh tế khác mà không được sự đồng ý của Bên A thì Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

nd-hop-dong-xuat-khauCác điều khoản trong hợp đồng

 

Điều 4: Vận chuyển, giao dich số hàng hóa xuât khẩu

+ Bên B có trách nhiệm vận chuyển hàng tới địa điểm và theo đúng thời gian Bên A đã hướng dẫn là:

Địa điểm: …………………………………………………………….

Thời gian: hàng phải có trước ………… giờ ngày ……/…../….

+ Bên A có trách nhiệm khẩn trương giao dịch xuất khẩu hàng hoá trong thời gian ….… ngày (kể từ ngày Bên B báo đã chuẩn bị đủ các yêu cầu về hàng hoá thoả thuận với Bên A). Nếu không giao dịch được trong thời gian nói trên, Bên A phải thông báo ngay cho Bên B biết để xử lý lô hàng đó.

+ Bên A có trách nhiệm xuất khẩu hàng hoá với điều kiện có lợi nhất cho Bên B (về giá cả cao, khả năng thanh toán nhanh bằng ngoại tệ mạnh .v.v…).

 

Điều 5: Thanh toán tiền bán hàng

+ Bên B có trách nhiệm cung cấp cho ngân hàng (ngoại thương) ……………………….. tại ……………………….. những tài liệu cần thiết để tạo thuận lợi cho Bên A nhận được ngoại tệ do bên nước ngoài thanh toán một cách nhanh chóng nhất.

+ Bên B được quyền sử dụng ngoại tệ đó theo quy định của Nhà nước, Bên A không có quyền trong việc sở hữu số ngoại tệ này.

 

Điều 6: Giai quyết rủi ro

Bên B phải gánh chịu về những rủi ro trong quá trình uỷ thác xuất khẩu lô hàng trên nếu Bên A chứng minh là họ không có lỗi và đã làm đầy đủ mọi trách nhiệm đòi bồi thường ở người thứ ba (là người có lỗi gây rủi ro như làm đổ vỡ, cháy… hàng hoá uỷ thác xuất khẩu).

Trường hợp này người thứ ba thực hiện nghĩa vụ bồi thường trực tiếp cho bên A.

 

qyy-dinh-noi-dung-chuyen-nhuongBiện pháp giải quyết rủi ro

 

Điều 7: Trả chi phí ủy thác

+ Bên B phải thanh toán cho cho Bên A tổng chi phí uỷ thác theo mức qui định của Nhà nước (có thể do hai bên thoả thuận).

Số tiền chi phí uỷ thác mặt hàng………….(thứ nhất) là ……………. đồng; ………….(thứ hai) là ……………. đồng; …………(thứ ba) là ……………. đồng.

Tổng chi phí uỷ thác là: (số)…………… đồng. (Bằng chữ……………………………………………)

+ Thanh toán theo phương thức ……………………………………………………………………..

 

Điều 8: Trách nhiệm của các bên

+ Trường hợp hàng hoá bị khiếu nại do những sai sót của Bên B thì Bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách nước ngoài theo kết quả giải quyết cùng với Bên A.

+ Bên A có trách nhiệm làm đủ những công việc cần thiết hợp lý để giải quyết những khiếu nại khi khách hàng nước ngoài phát đơn, kể cả trường hợp hàng hoá uỷ thác xuất khẩu có tổn thất vì gặp rủi ro trên, cũng phải chịu trách nhiệm vật chất theo phần lỗi của mình.

+ Khi xác định phần lỗi phải bồi thường thiệt hại vật chất thuộc trách nhiệm của Bên B thì Bên A có nghĩa vụ gửi những tài liệu pháp lý chứng minh đến ngân hàng ngoại thương khu vực là …………………… (nơi Bên B mở tài khoản để nhận thanh toán ngoại tệ) để ngân hàng này trích tài khoản của Bên B, trả bồi thường cho khách hàng nước ngoài, đồng thời Bên A phải thông báo cho Bên B biết.

Nếu Bên A thực hiện nội dung hướng dẫn không cụ thể về hàng hoá sai yêu cầu mà khách hàng đưa ra, gây thiệt hại cho Bên B thì Bên A có trách nhiệm bồi thường những thiệt hại thực tế đã gây ra cho Bên B do hàng hoá không xuất khẩu được.

+ Bên B không chấp hành đúng thời gian và địa điểm giao nhận hàng theo hướng dẫn của Bên A, dẫn tới hậu quả bị bên khách hàng nước ngoài phạt hợp đồng với Bên A và bắt bồi thường các khoản chi phí khác như cảng phí, tiền thuê phương tiện vận tải v.v… thì Bên B chịu trách nhiệm bồi thường thay cho Bên A. Nếu lỗi này do Bên A hướng dẫn sai thời gian, địa điểm giao nhận hàng thì Bên A phải chịu bồi thường trực tiếp cho khách hàng nước ngoài.

Nếu Bên B vi phạm nghĩa vụ thanh toán chi phí uỷ thác do trả chậm so với thoả thuận, Bên A được áp dụng mức phạt lãi suất tín dụng quá hạn theo qui định của ngân hàng nhà nước là… % ngày (hoặc tháng) tính từ ngày hết thời hạn thanh toán.

 

trach-nhiep-pha-do-nha_1Trách nhiệm của mỗi bên

 

+ Bên nào đã ký hợp đồng mà không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt tới…% giá trị phần hợp đồng đã ký (cao nhất là 12%).

Những vi phạm trong hợp đồng này mà hai bên gây ra cho nhau (nếu không liên quan đến bồi thường vật chất cho bên nước ngoài) xảy ra, trường hợp có một bên gây ra đồng thời nhiều loại vi phạm thì chỉ phải chịu một loại phạt có số tiền phạt ở mức cao nhất theo các mức phạt mà các bên đã thoả thuận trong hợp đồng này.

 

Điều 9: Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng

+ Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề bất lợi gì phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau và tích cực bàn bạc giải quyết (cần lập biên bản ghi toàn bộ nội dung).

+ Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì mới đưa vụ tranh chấp ra Toà án giải quyết.

+ Chi phí cho những hoạt động kiểm tra, xác minh và lệ phí toà án do bên có lỗi chịu.

 

Điều 10: Các thỏa thuận khác (nếu cần)

 

Điều 11: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ………./………../………… đến ngày ………./………../…………

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng vào lúc ……….. giờ, ngày …………….

Hợp đồng này được làm thành ……….. bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ………… bản.

Gửi cơ quan ………… bản

                 ĐẠI DIỆN BÊN A                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

                       Chức vụ                                                Chức vụ

                (Ký tên, đóng dấu)                                (Ký tên, đóng dấu)


 

Danh Trường

khám phá ngay bí quyết “làm sao để xây được nhà phố đẹp dinh thự sang
BẠC ĐẠN TIMKEN GIÁ RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG
Tin liên quan
Ý kiến bạn đọc
19/05/2018

Hợp đồng kinh tế là một loại hợp đồng phổ biến mà hầu hết các công ty, doanh nghiệp đều phải ký kết. Hiện nay, khi soạn thảo Hợp đồng, không nên quy định chung chung là Hợp đồng kinh tế mà nên căn cứ vào mục đích, văn bản căn cứ để xác định tên gọi Hợp đồng chính xác và đúng quy định.

19/05/2018
Hợp đồng Xây dựng Chuyển giao (được gọi tắt là hợp đồng BT) là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng, sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được thanh toán bằng quỹ đất, trụ sở làm việc, tài sản kết cấu hạ tầng hoặc quyền kinh doanh, khai thác công trình, dịch vụ để thực hiện dự án khác.
19/05/2018

Hiện nay, việc sử dụng các hoạt động trung gian thương mại là một giải pháp, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp, đặc biệt là hoạt động môi giới thương mại. Mẫu hợp đồng môi giới thương mại, môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới (Điều 150 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005).

19/05/2018
Hiện nay mạng lưới dịch vụ phát triển tương đối mạnh mẽ ở cả thành phố và nông thôn để phụ vụ cho nhu cầu ngày càng tăng của người dân. Nền kinh tế càng phát triển thì các loại hình dịch vụ cũng đa dạng và phát triển theo. Hợp đồng dịch vụ là một loại hợp đồng dân sự thông dụng, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên thuê dịch vụ, còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ.
19/05/2018

Lao động bán thời gian là người lao động làm việc không trọn thời gian, tức làm việc ngắn ít hơn so với thời gian làm việc bình thường hàng ngày. Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, không ít doanh nghiệp chỉ thuê người lao động làm việc theo chế độ bán thời gian.

Xem nhiều

Hợp đồng hợp tác kinh doanh được quy định chủ yếu trong các văn bản pháp luật về đầu tư, ngoài ra, được quy định trong Bộ luật Dân sự với tư cách là luật chung về hợp đồng.

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở là mẫu hợp đồng được áp dụng sử dụng trong trường hợp tiến hành hoạt động sửa chữa nhà ở giữa chủ nhà với chủ thầu xây dựng, mẫu hợp đồng này chủ yếu áp dụng trong viêc sửa chữa nhà phố, nhà ở liền kề, các công trình xây dựng.

Hợp đồng thương mại quốc tế là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ thương mại quốc tế. Hợp đồng thương mại quốc tế có rất nhiều loại, chẳng hạn như hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng cung ứng dịch vụ, hợp đồng chuyển giao công nghệ...

Nội dung chính của hợp đồng dân sự là những điều khoản mà các chủ thể tham gia hợp đồng đã thỏa thuận, như các điều khoản xác định những quyền và nghĩa vụ dân sự cụ thể của các bên trong hợp đồng.

Hàng loạt các ngân hàng trong nước, ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, ngân hàng nhà nước, tư nhân,…hay các công ty tổ chức tín dụng làm sao để chọn ra ngân hàng nào tốt, uy tín để vay vốn tín chấp phù hợp với bản thân cũng như lãi suất, tiện ích tối ưu nhất.

thiết kế vậy ai chịu được
thiết kế vậy ai chịu được
cung cấp Bạc đạn giá rẻ nhất việt nam
cung cấp Bạc đạn giá rẻ nhất việt nam
u mê với mẫu phòng ngủ có 1 - 0 - 2
u mê với mẫu phòng ngủ có 1 - 0 - 2

Tin tiêu điểm

khám phá công ty thiết kế nội thất tuyệt đẹp phong cách decor tuyệt vời
khám phá công ty thiết kế nội thất tuyệt đẹp phong cách decor tuyệt vời
bật mí bí quyết xây nhà tuyệt đẹp
bật mí bí quyết xây nhà tuyệt đẹp
 • Email
  Hỗ trợ
  Support 01
  Hỗ trợ
  Support 02
Hotline: 0919315977
Support 01
(Phản hồi - Góp ý)
0919822505
 • icon_zalo
 • icon_phone
 • icon_skype
 
 
Support 02
(Phản hồi - Góp ý)
0919315977
 • icon_zalo
 • icon_phone
 • icon_skype
 
 
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.