Banner TOP 1

Thủ Tục Phải Biết “Khi Xin Giấy Phép Mở Cửa Hàng Kinh Doanh Buôn Bán

Mới nhất
đăng tin miễn phí ( không cần tài khoản ) tuyển dụng tìm việc
bạc đạn skf đúng giá đại lý
Thủ tục đăng ký kinh doanh cửa hàng ngày càng trở nên phổ biến và việc xin giấy phép kinh doanh cửa hàng cũng là một thủ tục bắt buộc đối với các cửa hàng đang hoạt động hoặc các cửa hàng sắp khai trương.
Thủ Tục Phải Biết “Khi Xin Giấy Phép Mở Cửa Hàng Kinh Doanh Buôn BánThủ Tục Phải Biết “Khi Xin Giấy Phép Mở Cửa Hàng Kinh Doanh Buôn Bán

Vậy khi chuẩn bị kinh doanh cần gì ? Và những điều cần biết khi đăng ký giấy phép kinh doanh ? Mời bạn đọc tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây của | way.com.vn nhé.

1. Giấy phép kinh doanh là gì?

Giấy phép kinh doanh (GPKD) là loại giấy được cấp cho các doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh có điều kiện, loại giấy này thường được cấp sau Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 luật doanh nghiệp: Doanh nghiệp có nghĩa vụ đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật đầu tư và bảo đảm duy trì các điều kiện đầu tư, các khoản đầu tư kinh doanh đó trong quá trình hoạt động kinh doanh

Điều kiện kinh doanh là những yêu cầu mà doanh nghiệp phải có hoặc phải đáp ứng khi kinh doanh một ngành, nghề cụ thể, thể hiện bằng Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Chứng chỉ hành nghề, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, yêu cầu vốn pháp định hoặc các yêu cầu khác). Trên thực tế, chúng ta thường gọi tắt tất cả các loại giấy tờ này là giấy phép kinh doanh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay theo Luật Doanh nghiệp 2005 (luật cũ) là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không phải là giấy phép kinh doanh. Vì giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là đăng ký của cá nhân, tổ chức. Giấy phép kinh doanh là đơn xin phép của cá nhân hoặc tổ chức.

2. Các trường hợp cần đăng ký kinh doanh, xin giấy phép mở cửa hàng

 

kinh-doanh-cua-hangThủ tục đăng ký kinh doanh

 

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, đối với hộ kinh doanh nhỏ lẻ, ngoài các trường hợp trên phải ‘đăng ký kinh doanh’ nếu sử dụng thường xuyên dưới 10 lao động. Trường hợp sử dụng thường xuyên trên 10 lao động phải đăng ký kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp. Căn cứ Nghị định 185/2013 / NĐ-CP, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh mà không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

3. Các trường hợp không cần đăng ký kinh doanh:

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 39/2007/NĐ-CP Về cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh bao gồm những đối tượng sau:

Cá nhân hoạt động thương mại là cá nhân tự mình hàng ngày thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hoạt động được pháp luật cho phép về mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các hoạt động nhằm mục đích sinh lợi khác nhưng không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và không gọi là “thương nhân” theo quy định của Luật Thương mại.

Cụ thể bao gồm những cá nhân thực hiện các hoạt động thương mại sau đây:

+ Buôn bán rong (buôn bán dạo) là các hoạt động mua, bán không có địa điểm cố định (mua rong, bán rong hoặc vừa mua rong vừa bán rong), bao gồm cả việc nhận sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm của các thương nhân được phép kinh doanh các sản phẩm này theo quy định của pháp luật để bán rong;

+ Buôn bán vặt là hoạt động mua bán những vật dụng nhỏ lẻ có hoặc không có địa điểm cố định;

+ Bán quà vặt là hoạt động bán quà bánh, đồ ăn, nước uống (hàng nước) có hoặc không có địa điểm cố định;

+ Buôn chuyến là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán cho người mua buôn hoặc người bán lẻ;

+ Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố định;

+ Các hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh khác.

+ Kinh doanh lưu động là các hoạt động thương mại không có địa điểm cố định.

Đối tượng không phải đăng ký kinh doanh theo quy định

Hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh cửa hàng, trừ trường hợp kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức thu nhập thấp áp dụng trên phạm vi địa phương.

4. Thủ tục đăng ký kinh doanh cửa hàng

4.1 Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh cửa hàng

 

noi-dung-hop-dong-giang-dayHồ sơ đăng ký kinh doanh cửa hàng

 

Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện của hàng kinh doanh gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh cửa hàng đến phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh bao gồm:

+ Tên cửa hàng kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; Số điện thoại, số fax, email (nếu có)

+ Ngành, nghề kinh doanh;

+ Số vốn kinh doanh;

+ Số lượng nhân viên;

+ Họ, tên, chữ ký, địa chỉ cư trú, số và ngày cấp Thẻ CCCD / CMND / Hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân thành lập cửa hàng kinh doanh đối với cửa hàng kinh doanh do cá nhân thành lập, của đại diện đối với trường hợp kinh doanh cửa hàng do nhóm cá nhân thành lập.

+ Kèm theo đơn đăng ký cửa hàng kinh doanh phải có bản sao hợp lệ thẻ CCCD / CMND / Hộ chiếu của các cá nhân tham gia kinh doanh hoặc người đại diện cửa hàng kinh doanh và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

+ Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cửa hàng cho hộ kinh doanh nếu có đủ các điều kiện sau đây:

+ Kinh doanh ngành, nghề không thuộc Danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh

+ Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phải phù hợp với quy định tại Điều 73 Nghị định này;

+ Trả phí đăng ký theo yêu cầu.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ bằng văn bản cho người nộp hồ sơ những nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người kinh doanh cửa hàng.

Sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh của hàng mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh cửa hàng thì người đăng ký kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách cửa hàng kinh doanh đã đăng ký của tháng trước cho cơ quan thuế cung cấp, Phòng đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.

4.2 Thủ tục đăng ký kinh doanh cửa hàng

 

thoa-thuYn-2-benThủ tục đăng ký kinh doanh cửa hàng

 

Lựa chọn mô hình kinh doanh

Việc lựa chọn một mô hình pháp lý để kinh doanh là rất quan trọng. Đây là một trong những quyết định quan trọng nhất để bắt đầu kinh doanh. Mô hình pháp lý có thể thay đổi cấu trúc trong tương lai, gây khó khăn và tốn kém cho doanh nghiệp của bạn. Do đó, tốt hơn là nên đưa ra quyết định về việc lựa chọn một mô hình pháp lý trước khi bắt đầu kinh doanh. 

Về việc chọn tên cửa hàng, tên doanh nghiệp

Chúng tôi khuyên bạn nên giữ tên cửa hàng của mình ngắn gọn và dễ nhớ. Đặc biệt, nó cần có một ý nghĩa nhất định và gắn liền với mặt hàng mà bạn đang kinh doanh. Để khi nhắc đến mặt hàng đó, mọi người sẽ nghĩ ngay đến cửa hàng của bạn. Ngoài ra, bạn cũng phải lưu ý những Điều Cấm khi đặt tên công ty, doanh nghiệp, cửa hàng.

Về việc khai trương cửa hàng

Địa điểm mở cửa hàng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của cửa hàng. Chọn sai vị trí rất có thể khiến doanh nghiệp của bạn thất bại. Tùy thuộc vào túi tiền để lựa chọn địa điểm mở cửa hàng, tuy nhiên những cửa hàng mặt tiền trên các trục đường chính, đông dân cư thường mang lại hiệu quả kinh doanh rõ rệt.

Về điều kiện hàng hóa bạn kinh doanh tại cửa hàng

Đó phải là những mặt hàng mà pháp luật không cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh. Bạn cũng cần hoàn thiện các thủ tục pháp lý như giấy phép kinh doanh, các hình thức kinh doanh của cửa hàng. Bạn nên tìm hiểu các quy định của pháp luật đối với mặt hàng, dòng sản phẩm mà bạn sẽ kinh doanh xem có điều kiện gì khác không.

Về thủ tục thành lập

Sau khi bạn đã đáp ứng được các điều kiện trên thì đây là bước quan trọng nhất để bạn có thể mở cửa hàng một cách hợp pháp. Các chủ cửa hàng kinh doanh thường chọn hình thức kinh doanh hộ gia đình. Tuy nhiên, có rất nhiều loại hình doanh nghiệp khác để bạn lựa chọn như: doanh nghiệp độc quyền hoặc công ty….

Trên đây là tổng hợp những thông tin quan trọng về thủ tục đăng ký kinh doanh cửa hàng mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn.  Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về điều kiện và thủ tục để có thể thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh cửa hàng một cách suôn sẻ nhé.

Danh Trường

10 bí quyết chăm sóc ( con của bạn ) đẹp như thiên thần
bac đạn timken usa ( chính hãng ) giá rẻ
Tin liên quan
Ý kiến bạn đọc
19/05/2018
Hợp đồng kinh tế là loại hợp đồng phổ biến hiện nay, nó là một văn bản thể hiện sự thoả thuận, giao dịch thương mại của hai hoặc nhiều bên ký kết liên quan đến việc kinh doanh hàng hoá, sản xuất và mua bán hàng hoá…vv Từ hợp đồng kinh tế xác định rất rõ ràng quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của các bên trong hợp đồng để các bên thực hiện đúng.
19/05/2018
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần phải được xác lập bằng văn bản, thông qua họp hội đồng cổ đông và đăng ký với Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
19/05/2018

Ủy thác nhập khẩu là việc một công ty có nhu cầu nhập khẩu hàng hóa ký kết hợp đồng ủy thác cho một công ty chuyên kinh doanh xuất nhập khẩu để thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa theo yêu cầu. Hay nói cách khác, đây là nghiệp vụ cần thiết khi chủ hàng muốn nhập hàng về Việt Nam, nhưng không tự làm mà ủy thác qua công ty dịch vụ thực hiện.

19/05/2018
Thuê nhà xưởng, tài sản trên đất là một trong những nhu cầu thực tế. Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng được lập dựa trên nhu cầu về việc làm hợp đồng thuê nhà và kho bãi, nhà xưởng của bên cho thuê nhà xưởng với bên thuê nhà xưởng, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cả 2 bên theo đúng luật pháp.
19/05/2018
Hiện nay hoạt động mua bán diễn ra rất phổ biến. Để đảm bảo tính pháp lý, tránh các tranh chấp có thể phát sinh về sau và đáp ứng nhu cầu cung ứng thì hợp đồng mua bán hàng hóa là một trong những dạng hợp đồng phổ biến nhất áp dụng đối với các giao dịch mua bán hàng hóa thuộc mọi đối tượng khác nhau.
Xem nhiều

Hợp đồng xuất khẩu hàng hóa là sự thoả thuận giữa hai bên có trụ sở kinh doanh ở các quốc gia khác nhau, theo đó một bên gọi là bên bán (bên xuất khẩu) có nghĩa vụ chuyển quyền sở hữu cho một bên khác gọi là bên mua (bên nhập khẩu) một tài sản nhất định gọi là hàng hóa. Bên mua có nghĩa vụ nhận hàng và thanh toán tiền.

Trong quá trình mua bán đất và các tài sản gắn liền với đất, việc soạn thảo hợp đồng là điều vô cùng quan trọng nhằm đảm bảo tính pháp lý đối với những quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm mà hai bên mua - bán phải thực hiện. 

Mua bán hàng hóa là một hoạt động thương mại giữa bên mua và bên bán, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Hợp đồng lao động là một trong những văn bản quan trọng nhất thể hiện những thỏa thuận hợp pháp giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Hợp đồng mua bán nhà là một văn bản rất quan trọng – vì nhà cửa luôn là tài sản lớn của cả một đời người.

chuyên cung cấp mỡ bò skf
chuyên cung cấp mỡ bò skf
Bạc đạn "vòng bi nsk giá gốc rẻ tại tphcm
Bạc đạn "vòng bi nsk giá gốc rẻ tại tphcm
đăng tin ( không cần tài khoản ) miễn phí
đăng tin ( không cần tài khoản ) miễn phí
Gối đỡ asahi ( chính hãng ) giá gốc
Gối đỡ asahi ( chính hãng ) giá gốc
bí quyết tăng sự hấp dẫn
bí quyết tăng sự hấp dẫn
 • Email
  Hỗ trợ
  Support 01
  Hỗ trợ
  Support 02
Hotline: 0919315977
Support 01
(Phản hồi - Góp ý)
0919822505
 • icon_zalo
 • icon_phone
 • icon_skype
 
 
Support 02
(Phản hồi - Góp ý)
0919315977
 • icon_zalo
 • icon_phone
 • icon_skype
 
 
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.